KOSTEN Volwassenen en Jeugd:

BBG vindt het belangrijk dat iedereen in staat moet kunnen zijn om te boksen en zich te ontwikkelen, zonder vast te zitten aan een lange abonnement met allerlei verplichtingen. BBG houdt haar diensten laagdrempelig, zodat een ieder kennis kan komen maken met het boksen. BBG kent verschillende soorten lidmaatschappen of betalingen.

Type 1: Vrije lidmaatschap:
• Leden die dit lidmaatschap verkiezen, dienen zich via onze website aan te melden.
• Het lidmaatschap vereist een wekelijkse betaling van €10,-.
• Automatische incasso van €10,- vindt plaats op de eerste dag van elke trainingsweek (maandag t/m zondag).
• Er wordt elke week automatisch €10,- geïncasseerd, tenzij het lid opzegt.
Type 2: Regulier lidmaatschap:
• Contributie bedraagt €35,- per maand ochtends of avonds.
• Onbeperkt trainen zowel ochtends of avonds €50,-
• Automatische incasso van het bedrag aan het begin van elke maand.
• Kinderen van 6 t/m 13 jaar: €25 per maand.
• Jongeren van 14 t/m 17 jaar: €25 per maand.
• Lidmaatschap wordt automatisch met één maand verlengd, tenzij opzegging plaatsvindt.
Type 3: Kwartaal lidmaatschap:
• Contributie bedraagt €90,- per kwartaal.
• Automatische incasso van €90,- aan het begin van elk kwartaal.
• Lidmaatschap wordt automatisch met één kwartaal verlengd, tenzij opzegging plaatsvindt.
Type 4: Jaarlidmaatschap (12 maanden voor de prijs van 11 maanden):
• Mogelijkheid tot betaling van €330,- voor 12 maanden trainen.
• Automatische incasso van €330,- bij aanvang van het lidmaatschap.
• Lidmaatschap is geldig voor 12 maanden vanaf de startdatum.
• Automatische verlenging met één jaar, tenzij opzegging plaatsvindt.
Type 5: Rittenkaart voor 10 sessies:
• Aanschaf van een rittenkaart voor €50,-.
• Geldig voor 10 sessies, met een geldigheidsduur van 6 maanden vanaf de aankoopdatum.
• Let op: de rittenkaart is niet overdraagbaar.
Inschrijfgeld:
• Nieuwe leden betalen een eenmalig inschrijfbedrag van €20,-.
• Bij betaling van het inschrijfgeld ontvangt het nieuwe lid een exclusief BBG-shirtje als welkomstgeschenk.
• Voor meer informatie kunnen leden terecht in de sportschool.
Ooievaarspashouders:
Als onderdeel van onze inzet voor het bevorderen van sportparticipatie, heeft BBG Boxingclub een overeenkomst met de Gemeente Den Haag gesloten. Hierdoor komen houders van een Ooievaarspas in aanmerking voor aantrekkelijke kortingen op onze sportactiviteiten. Omdat we de Ooievaarspas alleen per kwartaal kunnen scannen, is het verplicht om te kiezen voor ons kwartaallidmaatschap (Type 3).
Volwassen Ooievaarspashouders (18 jaar en ouder) genieten van een korting van 50% op de reguliere contributie, waardoor zij slechts €45 per kwartaal betalen. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze betaling automatisch plaatsvindt aan het begin van elk kwartaal.
Voor jeugdige Ooievaarspashouders tussen 6 en 18 jaar geldt een bijzonder aantrekkelijke aanbieding: zij ontvangen 100% korting op de contributie. Bovendien hebben jongeren die nog niet elders aan sport deelnemen de mogelijkheid om via leergeld.nl een sportpakket aan te vragen. Dit initiatief is bedoeld om jongeren te ondersteunen bij het beoefenen van hun sport.
1. Aanmelding: Leden dienen zich aan te melden via de BBG Boxingclub App of website voor het lidmaatschap van hun keuze.
2. Betaling: Voor een soepele betalingsafhandeling vereisen alle lidmaatschapsvormen automatische incasso.
3. Opzegging: Leden hebben het recht om op elk gewenst moment hun lidmaatschap op te zeggen, met inachtneming van de hieronder vermelde opzegtermijn.
4. Betalingsplicht: Leden dienen tijdig de verschuldigde bedragen voor hun lidmaatschap te voldoen volgens de overeengekomen voorwaarden. Niet-tijdige betaling kan leiden tot opschorting of beëindiging van het lidmaatschap.
5. Betalingsmethoden: Betalingen dienen bij voorkeur via automatische incasso te geschieden om een vlotte verwerking te garanderen.
6. Alternatieve betalingsmethoden: Indien nodig kunnen alternatieve betalingsmethoden worden overwogen na overleg met de verantwoordelijke van de boksschool.
7. Administratiekosten: Bij storneringen of mislukte incassopogingen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Leden worden hiervan op de hoogte gesteld voordat deze kosten worden toegepast.
8. Tariefwijzigingen: De boksschool behoudt zich het recht voor om lidmaatschapstarieven en andere kosten aan te passen met voorafgaande kennisgeving aan de leden, doorgaans minimaal één maand van tevoren.
9. Feestdagen en gesloten dagen: De boksschool heeft het recht om op bepaalde feestdagen gesloten te zijn. Leden worden tijdig op de hoogte gebracht van deze gesloten dagen.
10. Betalingsstatus: Leden zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van hun betalingsstatus en het tijdig reageren op betaling gerelateerde communicatie van de boksschool.
11. Hulp bij betalingen: Bij vragen of problemen met betrekking tot betalingen worden leden aangemoedigd om direct contact op te nemen met de verantwoordelijke van de boksschool voor assistentie.
12. Lidmaatschapsbeëindiging: Leden kunnen hun lidmaatschap op elk gewenst moment beëindigen volgens de vastgestelde opzegtermijn zoals vermeld in de lidmaatschapsovereenkomst. Bij beëindiging dient alle geleende eigendommen van de boksschool te worden geretourneerd.
13. Persoonlijke bezittingen: De boksschool is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen van leden. Leden worden geadviseerd waardevolle spullen veilig op te bergen en niet onbeheerd achter te laten.
14. Gedrag in de sportschool: Respecteer te allen tijde de regels en instructies van de trainers en het personeel. Vermijd elke vorm van intimidatie, discriminatie of ongepast gedrag.
15. Veiligheid en blessurepreventie: Leden dienen zich bewust te zijn van hun fysieke grenzen en activiteiten te vermijden die het risico op letsel vergroten. Het melden van blessures wordt aangemoedigd om passende maatregelen te nemen voor herstel en preventie.
16. Toegang tot faciliteiten: Toegang tot trainingsfaciliteiten is alleen toegestaan tijdens openingstijden en voor de duur van de lidmaatschapsovereenkomst. Niet-geautoriseerde personen mogen geen toegang krijgen zonder toestemming van het personeel.
17. Communicatie: Leden worden aangemoedigd om open en respectvol te communiceren met trainers, personeel en medeleden. Klachten, suggesties of vragen kunnen worden besproken met de verantwoordelijke van de boksschool of de vertrouwenspersoon.
18. Promotie en reclame: Ongeautoriseerde promotie of adverteren voor andere activiteiten binnen de boksschool is niet toegestaan zonder toestemming van het management.
19. Deelname aan wedstrijden: Leden die deelnemen aan wedstrijden namens de boksschool dienen zich te houden aan de richtlijnen en waarden van de boksschool