Vrijwilligers Aannamebeleid en Gedragsregels

Dit document beschrijft het aannamebeleid en de gedragsregels voor vrijwilligers bij Bettah Boxing Gym (BBG Boxingclub). We zijn toegewijd aan het waarborgen van een veilige, respectvolle en inclusieve omgeving voor al onze leden, met name voor kinderen en kwetsbare groepen. We vragen al onze vrijwilligers om deze regels te volgen en bij te dragen aan een positieve sportervaring voor iedereen.


Aannamebeleid voor Vrijwilligers:


1.1. Inschrijving en Screening:
– Elke vrijwilliger dient een inschrijvingsformulier in te vullen en alle vereiste informatie te verstrekken.
– Een geldige identificatie moet worden overlegd om de identiteit van de vrijwilliger te verifiëren.
– Referenties kunnen worden opgevraagd en gecontroleerd, vooral voor posities met direct contact met minderjarigen.
– Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan worden aangevraagd voor relevante functies.


1.2. Selectieprocedure:
– Alle vrijwilligers worden zorgvuldig beoordeeld op basis van hun ervaring, vaardigheden en motivatie.
– We streven ernaar om een divers en inclusief vrijwilligersteam op te bouwen, waarbij discriminatie op basis van ras, geslacht, leeftijd, religie, seksuele oriëntatie of enige andere vorm van discriminatie niet wordt getolereerd.


1.3. Introductie en Opleiding:
– Alle nieuwe vrijwilligers ontvangen een introductie waarin de visie, missie en waarden van de sportvereniging worden uitgelegd.
– Er kan training en begeleiding worden aangeboden om vrijwilligers bekend te maken met hun taken en verantwoordelijkheden.

Gedragsregels voor Vrijwilligers:


2.1. Respectvol Gedrag:
– Vrijwilligers moeten zich altijd respectvol en beleefd gedragen naar alle leden, medevrijwilligers, ouders, coaches en officials.
– Elk vorm van discriminatie, intimidatie, pesten, fysiek of verbaal geweld is ten strengste verboden.


2.2. Veiligheid en Welzijn:
– Vrijwilligers dienen de veiligheid en het welzijn van alle leden te waarborgen.
– Ze moeten eventuele zorgen over de veiligheid, het welzijn of het gedrag van leden onmiddellijk rapporteren aan de juiste persoon binnen de sportvereniging.


2.3. Vertrouwelijkheid:
– Alle persoonlijke en vertrouwelijke informatie over leden moet vertrouwelijk worden behandeld en mag alleen worden gedeeld met de juiste autoriteiten binnen de sportvereniging, indien nodig.


2.4. Grenzen:
– Vrijwilligers moeten duidelijke grenzen stellen tussen henzelf en de leden, vooral bij het omgaan met minderjarigen.
– Ze moeten zich onthouden van gedrag dat kan worden opgevat als misbruik, uitbuiting of ongepastheid.


2.5. Alcohol en Drugs:
– Het gebruik van alcohol en drugs is ten strengste verboden tijdens het uitvoeren van vrijwilligerstaken.
– Vrijwilligers dienen geen alcohol of drugs aan te bieden aan leden, vooral minderjarigen.


2.6. Verantwoordelijkheid:
– Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en moeten te allen tijde de gedragsregels en het beleid van de sportvereniging naleven.
– Ze moeten zorgen voor een veilige en positieve omgeving tijdens sportactiviteiten en evenementen.
Het niet naleven van deze gedragsregels kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder het beëindigen van het vrijwilligerswerk bij de sportvereniging.

Door akkoord te gaan met deze gedragsregels en het aannamebeleid, helpen vrijwilligers bij Bettah Boxing Gym (BBG Boxingclub) een veilige en positieve sportomgeving te creëren.