Vertrouwenspersoon

Waarom hebben wij een vertrouwenspersoon?
1- Vertrouwelijkheid: Onze sportvereniging heeft een vertrouwenspersoon die beschikbaar is voor alle leden. Alle gesprekken en informatie worden strikt vertrouwelijk behandeld, tenzij er sprake is van een direct gevaar voor de veiligheid.
 
2- Ondersteuning en begeleiding: De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, emotionele ondersteuning en begeleiding aan leden die te maken hebben met problemen, zorgen of klachten met betrekking tot ongewenst gedrag, discriminatie, intimidatie of andere vormen van misbruik.
 
3- Onafhankelijkheid en neutraliteit: Onze vertrouwenspersoon handelt onafhankelijk en objectief. Ze zijn neutraal en hebben geen belang bij een specifieke uitkomst. Hun rol is om te ondersteunen, begeleiden en te zorgen voor een eerlijke behandeling van elke situatie.
 
4- Procedures en protocollen: De vertrouwenspersoon is bekend met de procedures en protocollen binnen onze sportvereniging met betrekking tot klachten of meldingen van ongewenst gedrag. Ze kunnen leden informeren over de stappen die genomen kunnen worden en welke ondersteuning beschikbaar is.
 
5- Bewustzijn en educatie: Onze vertrouwenspersoon draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn en begrip binnen onze sportvereniging over kwesties zoals grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en intimidatie. Ze organiseren trainingen en workshops om leden te informeren en te educeren.
 
6- Contactgegevens Vertrouwenspersoon:
Ibrahim Ben Dahman
Info@kleurrijkbewind.nl
Tel: +31 6 11582846